Ne Zaman İyi Yönetiliriz?
Serhat Sökmen

 

 

İnsanlara çay atmak yerine;

Yangınlara su atabildiğimizde…

Somali’ye 30 milyon hibe ettiğimizde değil;

Yangın uçaklarımızı işler hale getirdiğimizde…

1000 kusur odalı saraylar yaptığımızda değil;

Ormanlarımızı korumak için setler yaptığımızda…

Yiten canlılara ödeme hesabı ile maddi gözle değil;

Can gözüyle bakıp, acılarını yüreklerimizde hissettiğimizde…

Sosyal medyada yardım çığlıkları paylaşanları değil;

Bu yangınlara müdahalede neden yetersiz kaldığımızı sorguladığımızda;

Yeniden en iyisini yapacağımızdan evi yanmayanlar sevinecek dediğimizde değil,

Yeniden doğaya en uygununu, aynı felaketi yaşamayacak şekilde yapacağız dediğimizde…

Etrafımızdaki şakşakçıları dinleyip, kendimizi dev aynasında görmek yerine,

Eleştirileri dikkate alıp; daha güvenli, daha istikrarlı, bilimden yana bir Türkiye hedeflediğimizde…

 Sayfa Adresi: http://www.saattebirizmir.com/yazar/Ne-Zaman-Iyi-Yonetiliriz/773